kent gorunumleri
kent gorunumleri


Tarihi yapı illüstrasyonları
Antik kent çizimleri
Haritalar
Diğer

Geçmiş yüzyıllarda kent görünümleri
Geçmiş yüzyıllarda, gezginler, gittikleri kentlerle ilgili anılar toplarken, bilinmeyen kentleri tanımlayan resimler çizmişler. Yayımladıkları kitaplarda çizdikleri kent görünümlerini kullanmışlar. O zaman kitle haberleşmesinde ve genel yargıların edinilmesinde en önemli haber kaynakları olarak, bölgeler ve ülkeler arasında dolaşan bu seyyahların tuttukları günlükler, çizdikleri krokiler, gravürler büyük değer taşımış.
Toplumlar, içinde yaşadıkları çevreyi resmetme arzusunu hep duymuşlar ve verimliliklerinin yansıtıcısı olarak görmüşler. Zamanla çok gezgin çeken kentlerdeki ressamlar, kendi kentlerinin görünümlerini yapıp satar olmuşlar. "VEDÜT RESMİ" olarak bilinen kent görünümleri diye ayrı bir uğraş alanı ortaya çıkmış.

Günümüz kent görünümleri
Kent görünümleri, yukardan çekilmiş kent fotoğrafları yada kent illüstrasyonu değil; kent dokusunun panoramik çizimidir.
Kent krokisi temel alınarak çizilen kent görünümü, yerde yaşanan kenti yukardan bakarak resmetmeye dayanır. İçinde mimari dokunun parçası olmuş figürlerin de yer aldığı kent görünümleri, resimsel kaygı taşıyan, üç boyutlu krokilerdir. Çizgi değerine sahip, derinliği olan kent dokusu resimleridir.
Kent görünümleri, kent krokisini mimari dokuya taşıyarak, tarihi turistik bina ve kalıntıları ve birbirlerine olan konumlarını tanımlarlar. Tarihi dokuyu öne çıkartırlar.© CCY / Kent Görünümleri (Kent çizimleri) / 2009 - 2017 / İstanbul